Liên hệ

Thông tin liên lạc

Cao Văn A

Địa chỉ: Phú Thuận, Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, Phú Yên

Email: caovana@gmail.com

Điện thoại: 0789426012

Đt cô Nhung: 0342119759


Thông tin tài khoản

Chủ tài khoản: Đỗ Thị Ngọc Nhung

Số tài khoản: 4610 215 002 037

Chi nhánh: Agribank, chi nhánh Tây Hòa – Phú Yên


Liên kết

Facebook: https://facebook.com/viemhonghat
Google +: https://plus.google.com/+ViemhonghatCaoVanA
Twetter: https://twitter.com/viemhonghat
Pinterest: https://www.pinterest.com/viemhonghat
Linkedin: http://vn.linkedin.com/in/viemhonghat